post

Coping – hoe gaat jouw hond met een situatie om?

Honden kunnen leren om op een bepaalde manier met een situatie om te gaan die ze moeilijk vinden, net als mensen. Van nature zal ieder individu een andere keuze maken uit de volgende 4 coping mechanismen:

1. Bevriezen

Bij deze coping strategie stopt je hond met bewegen. Hij gaat stil staan, zitten of liggen en wil niet meer voor- of achteruit. In de hoop dat dit ervoor zorgt dat het gevaar snel geweken is. Deze keuze zal niet veel problemen met zich meebrengen, anders dat het lastig kan zijn als je juist een andere kant op wilt bewegen.

2. Vluchten

Bij deze optie zet je hond het op een rennen. Er is geen interactie met de achtervolgers, je hond wil alleen maar weg uit de situatie en zal daar zijn best voor doen. Vluchten kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Het lokt enerzijds jachtgedrag uit bij de tegenstander en in een onveilige situatie kan een hond bijvoorbeeld de weg op rennen en worden aangereden.

3. Aanvallen

De meeste hondeneigenaren met een hond die deze aanpak kiest, zullen hier last van ondervinden. De hond maakt immers lawaai, hangt in de riem en kan ook gevaarlijke situaties veroorzaken wanneer de aanval echt met schade gepaard gaat. Of het triggert de andere hond om de aanval terug in te zetten en daarbij schade te maken.

4. Grappen maken

Zoals wij mensen de optie hebben om moeilijke situaties weg te lachen of op de lossen met een grap, zo kunnen honden met een situatie omgaan door druk speels (soms ‘hysterisch’) gedrag te vertonen. De hond gaat hard rondjes rennen en ‘jolig’ doen, in een reactie op een moeilijke situatie. Dit kan bij andere honden ook achtervolging uitlokken en is dus meestal niet zo handig.

Wat te doen?

Denk niet dat het prima is zoals je hond zich nu gedraagt en dat je dus niets hoeft te doen. Feit dat je hond nu de ene keuze maakt, wil niet zeggen dat hij dat altijd zal blijven doen. Hij kan zijn strategie aanpassen en herhalen, wanneer hij daarvan succes ervaart. Een hond die nu bevriest, kan dus leren dat het beter werkt om de aanval in te zetten. Het is duidelijk dat je hond niet op zijn gemak is en hulp nodig heeft. Zorg dat jij degene bent die de juiste keuzes maakt. Pakt dit voor je hond goed uit, dan zal hij leren vertrouwen op jou.

 • Loop dus niet weg van je hond, maar bied hem een veilige haven
 • Jij maakt vervolgens de juiste keuze
 • Bescherm hem tegen (te) opdringerige honden
 • Loop (met je hond) weg van de situatie op het moment dat het teveel wordt

Maak van deze tactiek een standaard aanpak en je zult zien dat je hond er in moeilijke situaties voor gaat kiezen om naar jou toe te komen. En dat is precies wat je wilt. Zodat jij de situatie kunt oplossen zoals jij dat wilt. Dat is waar je wilt dat je hond succes mee heeft.

post

Help, mijn hond bijt!

Ai, dat is niet best!

Het komt vrij vaak voor dat een hond bijt. Bijten is natuurlijk hondengedrag. Het is voor een hond dé manier om zichzelf te verdedigen. Zijn gedrag kan gericht zijn naar andere honden, vreemde mensen, specifieke honden of mensen (bijvoorbeeld kinderen, mannen of voor de hond aparte verschijningen) en zelfs richting zijn eigen baasjes! Wat te doen?

Op zoek naar de oorzaak

Allereerst: kan je nagaan waarom je hond bijt? Als je hier een idee over hebt, ben je al een eind op weg naar de oplossing. Bijt je hond uit frustratie, door (te veel opwinding) tijdens spel, misschien uit angst of vanuit de behoefte om zijn territorium te verdedigen?

Voorkomen dat het nog eens gebeurt

Wellicht een open deur: maar je wilt natuurlijk niet dat je hond nog een keer bijt! Allereerst niet voor de veiligheid van zijn omgeving, maar ook voor je hond zelf is het beter om een herhaling te voorkomen. Waarom?

 • Succes van zijn gedrag: bijten is meestal succesvol gedrag. Dat wil zeggen: de kans is groot dat de tegenpartij in reactie afstand neemt. Aangezien bijten verdedigend gedrag is, heeft de hond dus succes van zijn gedrag. Succesvol gedrag wordt herhaald. Bijten is meestal ongewenst, dus willen we juist niet dat de hond succes boekt met dit gedrag. We willen juist voorkomen dat de hond dit gedrag herhaalt.
 • Zijn zelfvertrouwen groeit: wanneer een hond bijt en daarmee succes boekt, wordt hij bevestigd in zijn gedrag en daardoor zal een hond die uit onzekerheid bijt, steeds zekerder worden zodra hij merkt dat zijn gedrag succesvol is. De onzekere agressieve hond wordt een zekere agressieve hond.
 • Oefening baart kunst: een hond die gedrag oefent en succes heeft, zal steeds succesvoller worden in zijn gedrag. Bijten is geen gedrag waarvan we willen dat de hond er een meester in wordt.
 • Moeilijker af te leren: hoe meer succes de hond ervaart van zijn gedrag, des te zelfverzekerder wordt de hond in dit gedrag en uiteindelijk wordt het zijn standaard repertoire.

Heeft je hond dus een keer gebeten, voorkom dat hij nog een keer gaat bijten! Heel belangrijk. We willen voorkomen dat de hond succes ervaart van zijn gedrag.

SOT

Er is eigenlijk maar 1 manier om ongewenst gedrag af te leren, namelijk:

 1. Stoppen van het ongewenste gedrag
 2. Ombuigen naar ander (beter) gedrag dat niet te combineren is met het ongewenste gedrag
 3. Trainen van het nieuwe gedrag, zodat dat de nieuwe norm wordt

Gedrag dat niet te combineren is met ongewenst gedrag is bijvoorbeeld aandacht voor de baas en en leren om afstand te nemen van datgene dat hem aanzet tot bijten. Wanneer je dit gedrag gaat belonen met iets dat voor de hond zeer waardevol is, zal de hond leren dat dit nieuwe gedrag hem iets oplevert. Dat is reden voor de hond om dat nieuwe gedrag te herhalen. Dat is precies waar je naartoe wilt.

Timing

Bij stoppen van het gedrag speelt de timing een belangrijke rol. Ongewenst gedrag wil je namelijk stoppen, exact op het moment dat de hond van plan is om het te vertonen. Het gedrag moet gestopt worden voordat het gaat plaatsvinden. Daarom is het zeer belangrijk als eigenaar te gaan herkennen wat de voortekenen zijn van dit gedrag. Wat zie je aan je hond veranderen, voordat hij gaat bijten? Is dit zijn houding, de stand van zijn oren of staart of stress signalen die wijzen op voortekenen van het bijten? Zodra je deze voortekenen gaat herkennen, kan je op tijd ingrijpen.

Spanningssignalen

Honden geven signalen van spanning en stress, wanneer ze zich bevinden in een situatie waarin ze zich onveilig voelen. Deze signalen dienen als communicatie, maar zijn zo subtiel dat ze vaak onopgemerkt blijven. Voorbeelden van spanningssignalen: de hond likt zijn neus, gaapt, draait zijn ogen weg of schud zich uit. Wanneer er naar aanleiding van deze communicatie niets veranderd aan de situatie, zal de hond zijn communicatie verduidelijken. Hij trekt bijvoorbeeld zijn lip op of gromt. Zijn communicatie wordt duidelijker en bouwt op. Een volgende fase is dat de hond bijt, al zal niet iedere hond ervoor kiezen om een stapje verder te gaan. Het corrigeren van waarschuwende communicatie kan gevaarlijke situaties veroorzaken. “Je mag niet grommen, foei!”. Honden die worden gecorrigeerd voor grommen, kunnen leren om direct te bijten. Een hond die wordt gecorrigeerd voor zijn waarschuwing, kan leren om deze stap achterwegen te laten en direct over te gaan tot actie, namelijk: bijten.

hond bijt, agressie


Ik help je graag bij het verbeteren van het gedrag van jouw hond!

Bijt jouw hond naar andere honden of vreemde mensen op straat? In dit geval kan ik je heel goed helpen met mijn Online Cursus Sociale Hond, te volgen vanuit elke plek op de wereld, zolang je Nederlands spreekt en over internet beschikt 🙂

Meer informatie over de Online Cursus Sociale Hond >>