post

Is mijn hond dominant?

Dominantie wordt te pas en te onpas aan honden toegekend. De hond luistert niet, dus is hij dominant. Hij blaft, dus hij is dominant. Wanneer is een hond nou echt dominant en wanneer is er iets anders aan de hand?

Wat betekent dominantie nou écht?

Dominantie bestaat altijd in een relatie. Een hond is nooit ‘dominant’ in elke situatie, maar kan zich wel ‘dominant’ gedragen in relatie tot een andere hond of in relatie tot een mens. Net als bij mensen heeft de ene individu meer aanleg dan de ander. Het is een fabel dat elke hond de baas wil zijn.

Een dominante hond zal in een situatie waarin hij de strijd aangaat, een hoge zekere houding aannemen en eventueel agressie inzetten. Ga in dit soort situaties dus nooit fysiek forceren, want dat kan gevaarlijke situaties opleveren!

Gedragingen die vaak in relatie worden gebracht met dominantie:

 • Blaffen:

Blaffen kent vele motivaties. Daarbij is het belangrijk om eerst in kaart te brengen wanneer en waartegen de hond blaft. Wat is de situatie waarin de hond blaft en waar blaft hij naar? Wat is zijn lichaamshouding, welke spanningssignalen zie je? Vertoont hij ook ander gedrag, zoals bijvoorbeeld grommen? Op basis van informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het gedrag in combinatie met bovenstaande, kan iets gezegd worden over de motivatie van je hond. Een blaffende hond dominant noemen is dus erg kort door de bocht!

 • Rijden:

Een hond die rijdt op een andere hond, een persoon, een knuffel etc. wekt de illusie oversekst te zijn. Rijden wordt ook vaak gezien als dominantie. Het berijden van een andere hond kan te maken hebben met de geur van de andere hond. Ook ontstaat dit gedrag vaak tijdens opwinding (niet per se seksueel), bijvoorbeeld tijdens spel of door spanning. Alleen het rijden is dus zeker geen teken van dominantie.

 • Trekken aan de lijn of aan een speeltje:

Een hond die trekt aan de lijn, heeft niet geleerd welk gedrag er van hem verwacht wordt. Hij heeft succes ervaren van zijn trekgedrag en weet niet beter dan dat het goed werkt. Over trekspelletjes bestaat de gedachte dat de hond de baas wil zijn en dus nooit mag winnen. Een trekspel, de naam zegt het al, is een spelletje. En spelletjes zijn alleen leuk als je af en toe wint. Wees niet bang dat je hond hierdoor ineens de roedelleider van de familie wordt.

 • Niet willen loslaten of het beschermen van bezittingen:

Leer je hond NOOIT dat jij voer en speeltjes afpakt, ‘omdat dat moet kunnen’. In no time zal je hond leren dat hij zijn spullen moet beschermen omdat hij ze anders aan jou kwijtraakt. Op deze manier leer je je hond bezitsagressie, wat iets anders is dan dominantie! Bezitsagressie is een angst waarbij je hond defensieve agressie kan gaan inzetten om zijn bezit te behouden. Loslaten en afgeven van bezittingen leer je aan als spel, waarbij je de hond leert dat het leuk is om iets af te geven en dat dat iets leuks voor hem oplevert. Het is namelijk wél handig dat je hond iets kan loslaten als dat nodig is uit veiligheidsoverwegingen.

 • ‘Bescherming van de eigenaar’:

Wat gezien wordt als bescherming van de eigenaar, is in heel veel gevallen niets anders dan zelfbescherming (angstagressie). Ben je niet overtuigd? Doe de test! Vertoont jouw hond hetzelfde gedrag met een begeleider die hem onbekend is? Dan heeft zijn gedrag dus niets te maken met het beschermen van jou. Je hond heeft immers geen enkele reden om op te komen voor een onbekend persoon.

 • ‘Beschermen van huis en haard’

Heeft vaak te maken met territorium en in veel gevallen komt dit voor bij rassen die hiervoor gefokt zijn, waakhonden dus. Dit gedrag komt dan niet voor uit dominantie, maar uit genetische aanleg. Eigenlijk doet de hond dus precies waar hij voor gemaakt is. Ook honden die angstig zijn voor bezoek (en wellicht in meer gevallen voor vreemde mensen) kunnen bijvoorbeeld blaffen of grommen naar ‘indringers’.

Advies

Hondentrainers die recentelijk zijn opgeleid door een erkende opleiding, zijn op de hoogte van bovenstaande informatie. Echter, Kynologisch adviseur (hondentrainer) is een vrij beroep en kan dus door iedereen worden uitgevoerd. De kennis en kunde kan dus nogal verschillen. Opleidingen die werken met wetenschappelijke inzichten zijn bijvoorbeeld: O&O, Dogvision en Martin Gaus.

 


post

Als een scheidsrechter!

Methodes

Het land van hondentraining lijkt te bestaan uit diverse methodes. Per trainer 1 methode. De één traint positief, de ander aversief. Over en weer wordt regelmatig kritiek geuit.

Wat past?

Volgens mij kunnen we niet elke hond trainen door middel van één specifieke methode. Elke hond heeft namelijk zijn persoonlijke behoeften, geen hond is hetzelfde. Wat werkt voor de ene hond, werkt niet voor de ander. Ik ben hierin wel van mening dat er niet onnodig aversief getraind moet worden. Waarom een individu trainen met een elektrische trainingsband, als het ook lukt met gebruik van een beloning? Bovendien zitten hier nog veel opties tussen. Ofwel: train zo positief mogelijk.

Goed gedrag belonen

Correcties staan wat mij betreft ook nooit op zich. Positief gedrag belonen is áltijd een onderdeel van de training! Ook wanneer er een ‘aversieve methode’ wordt gebruikt. Bovendien begint training bij elke pup of beginner met een positieve aanpak. Waarom corrigeren wanneer de hond nog niet begrijpt wat de bedoeling is. ‘Nee’ kan ook gewoon op een vriendelijke manier worden aangeleerd!

Kordaat en consequent

Élke hond is gebaat bij een duidelijke training. Dus een assertieve houding en volhardende inzet is zeker van belang. Een kordate en consequente eigenaar wordt door de hond serieus genomen. Frustratie betekent zwakte en het afreageren van frustratie op de hond, helpt hem op geen enkele wijze. Zodra de hond leert hoe hij zelf invloed heeft en waar zijn grenzen liggen, zal hij leren wat de bedoeling is.

Motivatie belonen

Regelmatig ‘leren’ we de hond zelf dat zijn ongewenste gedrag succes heeft, waarna hij dit gedrag herhaalt. Geef hem eens ongelijk! De hond wegduwen tijdens het springen, op hem mopperen wanneer hij opdringerig gedrag vertoont: al deze reacties zijn AANDACHT. Iets waar veel honden dol op zijn. Schreeuwen in reactie op harde geblaf kan opgevat worden als ‘samen veel lawaai maken’.

In plaats daarvan diezelfde motivatie van de hond gebruiken bij de juiste training, kan al verschil maken. De hond negeren kan de ergste straf zijn en aandacht de beste beloning. Welke acties zijn voor jouw hond belonend? Eten geven, wandelen, los van de lijn, gooien met een bal etc. Gebruik die momenten om het juiste gedrag te belonen, dan ben je wat mij betreft bezig met de meest basale training.

Mijn training werkt niet!

Er bestaat zoiets als (bewust) gedrag en gedrag door emotie. Hoe ga je een hond vertellen dat hij zich niet mag gedragen naar zijn emoties? Een hond reageert vanuit zijn oorsprong en niet sociaal gewenst. Hier is het dus zaak om niet de symptomen te bestrijden, maar de oorzaak aan te pakken. Ga aan de slag met deze emotie, dan kan je het gedrag vervolgens verbeteren.

Een tekort aan slaap, een teveel aan stress, een tekort aan uitdaging, een teveel aan energie: allemaal redenen waarom je training wellicht slecht werkt. Afhankelijk van het ras én het individu. Naast eten en een dak boven zijn hoofd, heeft je hond basis behoeften waaraan voldaan moet worden. Het zit hem in de weg wanneer er niet aan deze behoeften wordt voldaan.

Scheidsrechter

Tijdens 1 van mijn trainingen legde ik de desbetreffende cursist uit dat het erom gaat de hond precies duidelijk te maken wat je wel én niet van hem verwacht. Daarnaast waak je er als eigenaar voor dat je hond zich veilig voelt en jou beschouwt als zijn veilige haven. Regelmatig sommeer ik mijn honden om door te lopen, maar ik doe dit ook met ‘vreemde’ honden. Ik hoef niet ‘de baas over mijn hond’ te zijn. Ze zijn prima als individu. Maar er zijn wel regels. Mijn honden krijgen veel vrijheid. Ze mogen fouten maken, het zijn immers geen machines. Maar onbehoorlijk gedrag betekent ingrijpen. Ze hebben dondersgoed door als ik ben afgeleid of als ik niet serieus ben.

Ze vroeg: “als een soort scheidsrechter dus eigenlijk?” en eigenlijk dekt dat precies de lading.

post

Geavanceerde hondentraining tips

6 Geavanceerde hondentraining tips

Veel nieuwe hondeneigenaren volgen een beginners of puppy cursus. In een dergelijke cursus leer je de basis van gehoorzaamheid en hopelijk ook een stukje theorie over de lichaamstaal en gedragingen van je hond. Van veel van mijn klanten hoor ik dat het soms lastig is om in de praktijk invloed uit te oefenen op het gedrag van hun hond. Uiteraard reageert iedere hond anders en kan ik niet alle honden baasjes virtueel helpen, maar met wat tips hoop ik toch een bijdrage te kunnen leveren aan een makkelijker en leuker hondenleven. Bij onderstaande tips neem ik aan dat je weet hoe je je hond een commando aanleert en dat je dat dus al eens eerder hebt gedaan tijdens bijvoorbeeld een beginners training.

Meer hondentraining tips?

 • Tip 1: Opbouw aanleren commando

  Een hondenschool, of nog erger: een honden losloop gebied, is als een pretpark voor je hond. Ontzettend veel afleiding en heel veel prikkels. Wil je een nieuwe oefening aanleren, start dan in huis, wanneer het rustig is. Beheerst je hond het commando? Oefen dan eens in de tuin. Gaat dit goed? Dan is een uitlaatplek buiten een mooie volgende uitdaging. Je snapt hem al: een commando gebruiken in een omgeving waar je hond heel veel afleiding heeft, waar je hond nog niet supergoed op reageert in een omgeving met minder afleiding, is kansloos. Is je hond te druk om te reageren op wat jij vraagt, stop dan met commando’s geven, dit heeft geen enkele zin. Heeft je hond weer aandacht: vervolg je training.

 • Tip 2: Herhaling commando

hondentraining tipsReageert je hond niet direct op je commando, maar heeft hij wel aandacht? Herhaal je commando niet. Wacht 15 seconden. Doe niets, reageer niet. Wacht. En? Veel honden (en vooral pups/ beginners) reageren niet direct. Uiteraard is van belang dat je hond aandacht heeft. Anders heeft hij je wellicht gewoon niet gehoord. Je hond moet het commando uiteraard al wel hebben aangeleerd. ‘Zit’ is voor een hond Chinees, als hij niet heeft geleerd wat te doen na een commando als ‘zit’. Reageert je hond in een rustige omgeving, met zicht op een beloning waar hij dol op is, niet op een commando? Dan is de kans groot dat je hond de betekenis van het commando gewoon niet goed kent.

 • Tip 3: Geef zo min mogelijk commando’s

Wanneer je je hond heel veel commando’s geeft, vermindert de kracht van de boodschap. Roep je constant de naam van je hond, dan zal hij daar doof voor worden. Roep je hond alleen als het nodig is en zorg dat het iets oplevert. Loop je in het bos de andere kant op? Roep zijn naam en loop door. Je hond leert dat er echt iets staat te gebeuren als jij roept. Laat hem verder zo veel mogelijk zijn gang gaan. Roep je hond als je thuis iets lekkers in zijn voerbak hebt gelegd. En ook als je bij de deur staat om hem uit te laten. Of alleen om je hond aan te lijnen? Geef een beloning. Zorg dat luisteren naar een commando iets oplevert en je hond zal beter leren gehoorzamen.

 • Tip 4: Stuur je hond met je stem, ook als hij aan de lijn zit

Een hond aan de lijn is makkelijk te beïnvloeden, aan de lijn heeft hij immers niet veel bewegingsvrijheid. Probeer daar geen misbruik van te maken, door je hond te ‘sturen’ met de lijn. Zeker voor kleine hondjes geldt dat dit vaak gebeurt. Gebruik je stem en commando’s om je hond bij je te roepen, in plaats van de lijn om je hond ‘binnen te halen’. Op die manier maak je je hond ook gehoorzaam aan de lijn. ‘Trek’ je hond niet mee als hij treuzelt, maar geef hem de tijd of roep hem bij je. Leer je hond zo min mogelijk beperking van de lijn. Geeft je hond aan dat hij graag afstand wil nemen van een situatie, sta dat dan (mits het veilig is) toe. Probeer je hond daarna rustig te laten wennen op een afstand die wel acceptabel is. Ga er daarna met meer afstand langs waarbij je hond ontspannen aan de lijn mee wandelt. Forceer je hond nooit, dit kan op den duur probleemgedrag aan de lijn veroorzaken.

 • Tip 5: Successen belonen

Gedraagt je hond zich fantastisch? Luistert hij als nooit tevoren? Beloon dat! En niet door te overvragen, maar juist door te stoppen met verder trainen en door iets te doen wat je hond leuk vindt. Hij mag los, zwemmen, spelen met een balletje, of iets anders waarmee je hem brij maakt. Vier successen, ook al heb je er niet om gevraagd. Doet je hond iets heel goed uit zichzelf? Belonen! Zo wil ik dat jij je gedraagt. Als jij je zo gedraagt, dan vind ik dat fantastisch! Hoe moet hij anders weten dat jij vindt dat hij zich precies gedraagt zoals jij dat wil? Probeer trainingen altijd met een succesje af te ronden, ook al is het maar heel klein.

 • Tip 6: Timing is key

Roep je je hond en reageert hij direct door aanstalten te maken jouw kant op te komen? Direct enthousiast reageren. Niet wachten tot hij voor je staat, of zelfs totdat hij is gaan zitten. Het moment dat je hond de keuze maakt om te doen wat jij van hem vraagt, of de keuze maakt voor gedrag dat jij van hem verlangt: Belonen! Direct! Want dat is precies het moment waarop je je hond beïnvloed. Dit kan met een clicker, maar zeker ook gewoon met je stem. Als hij uiteindelijk echt bij je is, kan je belonen met iets lekkers of een speeltje, maar laat weten dat hij al op de goede weg is, zodra hij de juiste keuze maakt.